Điểm tin

Thế giới đã có hơn 5,13 tỷ thuê bao di động

| Theo XHTT

Theo số liệu thống kê của Hiệp hội các nhà cung cấp dịch vụ di động toàn cầu (GSMA), tính đến đầu tháng 2/2018, toàn cầu đã có 8,4 tỷ kết nối di động (gồm cả kết nối M2M). So với cùng kỳ năm trước thì số kết nối di động trên toàn cầu đã tăng 4,7%.

Nếu tính theo thuê bao di động duy nhất (Unique Mobile Subcribers) thì thế giới đã có hơn 5,13 tỷ thuê bao di động. So với cùng kỳ năm trước thì số thuê bao di động duy nhất trên toàn cầu đã tăng 4,76%. Tính trung bình thì mỗi thuê bao sử dụng 1,6 kết nối di động.

Cũng theo GSMA, doanh thu dịch vụ di động năm 2017 đạt 1,06 nghìn tỷ USD, tăng 2,18% so với năm trước. Tuy nhiên, doanh thu bình quân trên mỗi thuê bao (ARPU) lại bị giảm 2,78% và hiện chỉ còn ở mức 10,25 USD/tháng.

Tại khu vực châu Á, số thuê bao di động duy nhất đạt hơn 3 tỷ, trong đó gần 2,4 tỷ là thuê bao mobile Internet. Tỉ lệ sở hữu SIM di động là 1,39/1 thuê bao duy nhất. Châu Á cũng là khu vực có tỉ lệ thuê bao trả trước cao hơn nhiều so với trả sau, lần lượt là 81,53% và 18,17%.