Điểm tin

Ứng dụng Windows 8 sẽ không được cập nhật

| Theo TNO

Microsoft dường như đã quyết định thay đổi một chút kế hoạch hỗ trợ cập nhật và phân phối ứng dụng trong Windows Store, dành cho các thiết bị Windows Phone 8.x và Windows 8.x.

Theo Neowin, vào năm ngoái, Microsoft tuyên bố về kế hoạch loại bỏ các bản cập nhật và phân phối ứng dụng trong Windows Store cho Windows Phone 8.x và Windows 8.x. Cụ thể, các thiết bị Windows Phone 8.x sẽ ngừng nhận cập nhật ứng dụng sau ngày 1.7.2019, trong khi thời hạn dành cho các thiết bị Windows 8.x sẽ là 1.7.2023.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi Microsoft đã lặng lẽ cập nhật bài đăng trên blog của mình vào đầu tháng này với nội dung nói rằng các thiết bị Windows 8 sẽ ngừng nhận bản cập nhật cho các ứng dụng cùng lúc với Windows Phone 8.x, tức ngày 1.7 năm nay. Riêng với các thiết bị Windows 8.1 sẽ tiếp tục nhận được các bản cập nhật cho đến ngày được công bố trước đó, 1.7.2023.

Việc này không thực sự đáng ngạc nhiên vì Windows 8.1 được xem là bản cập nhật miễn phí cho Windows 8, tuy nhiên giờ đây Microsoft mới thực sự tách biệt nó khỏi Windows 8.

Báo cáo cho biết, lượng người dùng thiết bị Windows 8 hiện tại là không đáng kể. Để tiếp tục được hỗ trợ cập nhật ứng dụng, cách duy nhất mà họ cần làm là cập nhật lên Windows 8.1 trong thời gian sớm nhất bởi Microsoft có thể ngừng cung cấp bản cập nhật này thông qua Windows Store kể từ sau ngày 1.7 năm nay.