Điểm tin

Intel cam kết tham gia giải quyết ba thách thức cụ thể trong thập kỷ tới

P.V |

Ngày 15/5, Intel đã công bố Báo Cáo Trách Nhiệm của Doanh nghiệp với Xã hội thường niên. Báo cáo được xây dựng dựa trên sự minh bạch về trách nhiệm xã hội trong nhiều thập kỷ và tiến bộ chi tiết của Intel nhằm giảm lượng khí thải nhà kính, khôi phục hàng tỷ lít nước cho nhiều cộng đồng địa phương và thực hiện chi trả mức lương công bằng theo giới tính trên toàn lực lượng lao động trên toàn cầu của mình, bên cạnh nhiều mốc quan trọng khác.

Báo cáo cũng định ra chiến lược và mục tiêu mới tới năm 2030 nhằm tiếp tục đạt tiến bộ trong thập kỷ tới – từ việc trả lại nhiều hơn  lượng nước sử dụng, 100% năng lượng xanh và không rác thải ở các bãi chôn lấp trong các hoạt động sản xuất của Intel trên toàn cầu, cho đến việc tăng gấp đôi số lượng nhân sự nữ giới và một số it nữ giới đại diện nắm giữ vai trò lãnh đạo cấp cao và gia tăng sức ảnh hưởng của các chương trình dây chuyền cung ứng nhân quyền của chúng tôi.  

Lần đầu tiên Intel đã xác định những thách thức toàn cầu nhằm mở rộng cam kết của Doanh nghiệp về nguồn lực, chuyên môn, qui mô tác động toàn cầu và ảnh hưởng vượt ra ngoài những hoạt động vận hành của Doanh nghiệp nhằm đương đầu với những thách thức mà chỉ có thể giải quyết bằng cách hợp tác giữa nhiều tổ chức, ngành và các quốc gia.

Intel công bố những Thách Thức Toàn Cầu đầu tiên,  Đánh dấu Kỷ Nguyên Mới về  Chia Sẻ Trách nhiệm của Doanh nghiệp với Xã hội

Ông Bob Swan, Giám đốc điều hành Intel nói: “Thế giới đang đối mặt với những thách thức mà chúng ta ngày càng hiểu rõ hơn khi chúng ta thu thập và phân tích nhiều dữ liệu hơn, nhưng chúng lại chuyển biến mà không thể biết nếu không có phản ứng đồng thời – từ thay đổi khí hậu đến những cách biệt kỹ thuật số trên toàn thế giới đến đại dịch hiện tại mà cơ bản đã biến đổi cuộc sống của chúng ta. Chúng ta có thể giải quyết những khó khăn này nhưng chỉ bằng cách làm việc cùng nhau” 

Intel cam kết mời gọi các ngành, các chính phủ và cộng đồng tham gia giải quyết ba thách thức cụ thể trong thập kỷ tới:

Cách mạng hoá y tế và an toàn bằng công nghệ 

Intel sẽ làm việc với các đối tác trong các lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ, khoa học đời sống và chính phủ để áp dụng công nghệ mang tính chiến lược trong các sáng kiến về sản xuất, vận chuyển và chăm sóc sức khoẻ, bao gồm việc nhanh chóng tạo ra thuốc chữa dịch bệnh và cải thiện chăm sóc sức khoẻ. Những nỗ lực này cũng bao gồm Sáng kiến công nghệ ứng phó với đại dịch được Intel công bố gần đây mà ứng dụng đám mây, trí tuệ nhân tạo (AI) và các giải pháp hiệu năng cao giúp chẩn đoàn, chữa trị COVID-19 tốt hơn và giúp chuẩn bị cho các đại dịch trong tương lai. 
Intel sẽ dẫn đầu một liên minh nhiều ngành công nghiệp hàng đầu hướng đến mục tiêu chung: Sự an toàn của các phương tiện tự lái không nên là điểm khác biệt mà nên là mục tiêu chung được chia sẻ. Thông qua việc cộng tác với các ngành và các chính phủ phát triển các công nghệ và tiêu chuẩn an toàn mới – chẳng hạn như Trách nhiệm an toàn nhạy cảm (Responsibility-Sensitive Safety (RSS) và sắp tới là IEEE 2846 – sẽ cung cấp hướng dẫn rõ ràng như thế nào là xe tự lái an toàn đúng nghĩa, chúng ta có tiềm năng cứu sống được nhiều mạng người hơn bằng xe tự lái so với xe do người lái.

Công nghệ được hoàn toàn hoà nhập và sẵn sàng mở rộng kỹ thuật số

Intel sẽ làm việc với các công ty khác để đẩy nhanh việc áp dụng các tập quán kinh doanh trên toàn ngành bằng cách tạo ra và triển khai một tiêu chuẩn mở Chỉ Số Hoà Nhập Toàn Cầu (Global Inclusion Index). Sử dụng các số liệu chung, tiêu chuẩn này sẽ cho phép ngành theo dõi tiến bộ trong những lĩnh vực như các cấp độ lớn hơn của phụ nữ và số ít nữ giới đại diện giữ vị trí lãnh đạo và kỹ thuật cao cấp, quyền truy cập công nghệ và mức lương công bằng. Intel đã hợp tác với Lenovo để họp bàn với các Giám đốc phụ trách về Đa dạng và Hoà nhập (CDIOs) và các Chuyên gia Nhân sự nhằm thúc đẩy chuyển đổi ngành và dẫn đầu trong công việc này.Intel sẽ cộng tác với các chính phủ và cộng đồng để giải quyết vấn đề phân chia kỹ thuật số và mở rộng quyền truy cập các kỹ năng công nghệ cần thiết cho các công việc hiện tại và tương lai. Một ví dụ là chương trình Trí Tuệ Nhân Tạo Intel Cho Giới Trẻ (Intel AI For Youth), mang đến khoá học và tài nguyên AI cho hơn 100.000 sinh viên các trường trung học và dạy nghề ở 10 quốc gia và sẽ tiếp tục mở rộng qui mô trên toàn cầu. Đến năm 2030, Intel có kế hoạch hợp tác với các chính phủ ở 30 quốc gia và 30.000 tổ chức trên toàn cầu và cam kết trang bị sức mạnh công nghệ cho hơn 30 triệu người với hoạt động đào tạo AI.

Đạt được điện toán carbon trung tính để giải quyết vấn đề thay đổi khí hậu

Intel sẽ làm việc với các nhà sản xuất PC để tạo ra những máy PC bền vững nhất và tiết kiệm năng lượng nhất trên thế giới giúp loại bỏ carbon, nước và chất thải trong thiết kế và sử dụng. Cụ thể, công ty đang khám phá một lộ trình bền vững mà sử dụng công nghệ cảm biến để giảm lượng điện tiêu thụ, cộng tác với các nhà cung cấp vật liệu về tái chế bao bì và phát triển các kiến trúc tiết kiệm năng lượng lâu dài. 
Intel sẽ hợp tác với ngành và các nhà hoạch định chính sách để ứng dụng công nghệ giảm lượng khí thải trong các ngành công nghiệp gây ảnh hưởng lớn.

Công nghệ không chỉ nằm ở trung tâm của sự đột phá, nó còn giữ vai trò quan trọng trong cộng đồng, các chính phủ và dịch vụ toàn cầu, mà người dân cần đến hàng ngày để giải quyết khủng hoảng hiện tại trong khi chủ động phòng chống các khủng hoảng tương lai.

Ông Swan nói: “Intel và nhiều công ty khác trong các ngành công nghệ nhìn thấy cơ hội thúc đẩy nghiên cứu và phát triển (R&D), sáng tạo, chuyên môn và sự ảnh hưởng để hợp tác xử lý những vấn đề quan trọng và kết quả sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và phù hợp hơn.Đối với Intel nó được gắn liền với mục đích của chúng tôi để tạo ra công nghệ thay đổi thế giới làm phong phú hơn cuộc sống của mỗi người trên Trái Đất.”

Với phạm vi mở rộng toàn cầu, chuỗi cung ứng và quan hệ hợp tác chiến lược mạnh mẽ trên toàn ngành, Intel sẽ tận dụng sự kết hợp các khả năng độc đáo để giải quyết nhiều vấn đề của hiện tại và tạo ra công nghệ và quan hệ đối tác sẽ là nền tảng để vượt qua những thách thức trong tương lai.  

Báo cáo mới nhất của Intel về Trách Nhiệm của Doanh Nghiệp với Xã hội chứa đựng nhiều chi tiết về chiến lược và mục tiêu mới tới năm 2030 sẽ thúc đẩy việc áp dụng các thực tiễn có trách nhiệm, toàn diện và bền vững, dựa trên công nghệ của Intel cùng chuyên môn và niềm đam mê của nhân viên Intel trên toàn thế giới.