Điểm tin

VNG Cloud đang để mắt đến các đối tác cung cấp giải pháp công nghệ tài chính mới

P.V |

Sẽ có thêm nhiều sáng kiến hợp tác đổi mới giữa các công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp Việt Nam được ra mắt trong hai năm tới khi ESG và NATEC gia hạn Biên bản Ghi nhớ (MOU) đổi mới tại sự kiện Tuần lễ Đổi mới và Công nghệ Singapore Năm 2020 (SWITCH 2020).

Công ty VNG Cloud sẽ tìm kiếm những đối tác đổi mới để cùng tiến hành đổi mới các công nghệ bổ trợ nhằm hỗ trợ giải pháp Định danh Khách hàng Trực tuyến (eKnow Your Customer, eKYC) và cho phép triển khai cung cấp dịch vụ ngân hàng số cho các ngân hàng và tổ chức tài chính.

Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, công nghệ nhận diện khuôn mặt và ký tự quang học, eKYC là một công cụ kỹ thuật số để tạo điều kiện thuận lợi cho quy trình xác định và xác minh danh tính của khách hàng bắt buộc khi mở hoặc đóng tài khoản và khi thực hiện các giao dịch ngân hàng. Điều này sẽ được thực hiện trong lễ khai mạc chương trình sáng kiến Thách thức Đổi mới Sáng tạo Mở tại Đông Nam Á của Enterprise Singapore (ESG) tại Tuần lễ Đổi mới và Công nghệ Singapore Năm 2020 (SWITCH 2020) diễn ra từ ngày 7/12/2020 đến ngày 11/12/2020.

Các doanh nghiệp đến từ Thái Lan và Malaysia cũng sẽ trình bày vấn đề tại chương trình sáng kiến Thách thức Đổi mới Sáng tạo Mở dành riêng cho khu vực, nhằm mục đích tận dụng môi trường kinh doanh thân thiện, cơ sở hạ tầng mạnh mẽ và quan hệ gần gũi với khu vực Đông Nam Á của Singapore để cùng phát triển và mở rộng các giải pháp sáng tạo mới.

Sự tham gia của công ty VNG Cloud tại SWITCH 2020 sẽ mang đến một loạt sáng kiến nhằm tăng cường quan hệ đối tác đổi mới sáng tạo trong Biên bản Ghi nhớ có thời hạn hai năm đã được ký kết vào năm 2018 giữa Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (NATEC) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam (MOST) và ESG. MOU này được xây dựng nhằm tạo điều kiện hợp tác cho các công ty khởi nghiệp, các nhà xây dựng hệ sinh thái và các tổ chức giáo dục đại học giữa cả hai quốc gia.

NATEC và ESG sẽ gia hạn MOU thêm hai năm tại SWITCH 2020 vào ngày 7/12/2020. Chương trình đổi mới sẽ được dựa trên sự hợp tác hiện có giữa Việt Nam và Singapore, với trọng tâm bổ sung là tận dụng những sáng kiến đổi mới mở hiện có như Mạng lưới Đổi mới Mở của Singapore để thu hút các giải pháp nguồn cho những doanh nghiệp tại Việt Nam. ESG cũng sẽ chia sẻ những thông lệ tốt nhất với NATEC để phát triển các nền tảng đổi mới mở tương tự cho Việt Nam, bên cạnh những sáng kiến khác. Thông tin chi tiết sẽ được chia sẻ tại SWITCH 2020.

Ông Tan Soon Kim, Trợ lý Giám đốc Điều hành của Enterprise Singapore cho biết: “Đổi mới sáng tạo có thể thúc đẩy sự chuyển đổi của doanh nghiệp và là yếu tố rất quan trọng góp phần đưa các nền kinh tế phát triển. Khi hợp tác cùng nhau, chúng tôi sẽ xây dựng một hệ sinh thái sôi động với sự tăng cường của các công ty đổi mới sáng tạo khác nhau đến từ cả hai quốc gia, để hình thành một môi trường cho phép thử nghiệm và gắn kết giữa các công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp. Chúng tôi mong muốn tạo điều kiện cho nhiều hơn nữa các quan hệ đối tác kinh doanh như vậy, tận dụng công nghệ và sáng kiến đổi mới để đáp ứng bối cảnh đổi mới sáng tạo đang phát triển nhanh chóng tại Việt Nam.” sẽ tìm kiếm những đối tác đổi mới để cùng tiến hành đổi mới các công nghệ bổ trợ nhằm hỗ trợ giải pháp Định danh Khách hàng Trực tuyến (eKnow Your Customer, eKYC) và cho phép triển khai cung cấp dịch vụ ngân hàng số cho các ngân hàng và tổ chức tài chính.