Điểm tin

VMware: Tình trạng hỗn loạn dịch vụ đám mây đang làm chậm bước tiềm năng thành công của Châu Á - Thái Bình Dương

P.V |

Ngày 21/11, Một nghiên cứu mới của Vanson Bourne do VMware tài trợ thực hiện đã chỉ ra rằng trong khi nhiều tổ chức thuộc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương ngày nay đang vận hành hoàn toàn trên môi trường đa đám mây, một phần lớn trong số họ vẫn chưa có cách tiếp cận chiến lược về đa đám mây một cách phù hợp.

giải pháp chuyển đổi đa đám mây

Khảo sát này cho thấy 70% các tổ chức trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương được khảo sát sử dụng nhiều đám mây công cộng, với chỉ 38% cho biết họ có chiến lược đa đám mây đầy đủ. Một thách thức khác lớn hơn là các tổ chức được khảo sát không có sự kết nối giữa các ứng dụng của họ với chiến lược đám mây. 90% người tham gia khảo sát đến từ các tổ chức ứng dụng đa đám mây cho biết họ có các ứng dụng chạy trên nhiều đám mây, cho phép các tổ chức này nâng cao năng suất phát triển ứng dụng, DevOps và CNTT cũng như rút ngắn thời gian đưa sản phẩm và dịch vụ ra thị trường.

Nhìn chung, các tổ chức Cloud Smart - được định nghĩa là các tổ chức có môi trường kinh doanh thông minh để sáng tạo và mở rộng quy mô một cách an toàn, trên nhiều loại hình môi trường - có hiệu năng cao hơn so với các tổ chức thuộc ba nhóm khác trong báo cáo: Trailing (Tiếp cận trễ), Cloud Beginner (mới bước đầu ứng dụng công nghệ đám mây) và Cloud Intermediate (đang trong hành trình ứng dụng công nghệ đám mây). Nghiên cứu này cho thấy rằng các tổ chức thuộc nhóm Cloud Smart và Cloud Intermediate gần như bắt đầu từ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.

Paul Simos, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành khu vực Đông Nam Á và Hàn Quốc của VMware, cho biết: "Các nghiên cứu là rất rõ ràng - các tổ chức trong khu vực của chúng ta đang hướng theo cách tiếp cận Cloud First, nhưng nhiều tổ chức đang nhanh chóng đạt đến mức ổn định trong việc sử dụng đa đám mây của họ. Thay vì áp dụng cách tiếp cận Cloud Smart, nhưng nhiều tổ chức đang gặp rủi ro đối mặt với tình trạng hỗn loạn về công nghệ đám mây (Cloud Chaos), đánh mất khả năng hiển thị giám sát và kiểm soát khi ngày càng nhiều các ứng dụng và dữ liệu của họ được đưa lên nhiều đám mây. Các tổ chức cần đầu tư có chiều sâu hơn vào đa đám mây. Giờ chính là lúc thay đổi và chuyển sang chiến lược Cloud Smart, không chỉ để chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai sắp đến, mà còn tiếp tục duy trì và nâng cao năng suất lao động và khả năng sinh lời từ đám mây hiện tại và trong tương lai."

Có sáu lĩnh vực quan trọng mà các tổ chức trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cần quan tâm trong giai đoạn tiếp theo của hành trình hướng tới tổ chức Cloud Smart:

Trong bối cảnh các tổ chức trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương thiếu khả năng hiển thị giám sát và kiểm soát môi trường đa đám mây, không có gì đáng ngạc nhiên khi 61% trong số họ cho biết họ cần cải thiện chiến lược an ninh mạng để có thể bảo vệ thành công các ứng dụng và dữ liệu đặt trên nhiều đám mây. Để so sánh, hơn 9 phần 10 các tổ chức Cloud Smart cho rằng họ không cần cải thiện nhiều để bảo vệ dữ liệu của tổ chức (93%), dữ liệu của người dùng cuối (93%) và dữ liệu của khách hàng (92%).

Để giúp các tổ chức trong giai đoạn tiếp theo của hành trình đám mây, VMware mới đây đã công bố các giải pháp giúp khách hàng vận hành, mở rộng và bảo đảm bảo mật tốt hơn cho công việc kinh doanh trên các đám mây riêng và đám mây công cộng cũng như tại vùng biên mạng để áp dụng cách tiếp cận Cloud Smart cho các đám mây của họ.

VMware ra mắt bộ công cụ và dịch vụ hỗ đánh giá mới để giúp các doanh nghiệp có những bước đi ý nghĩa và thiết thực hướng tới trở thành tổ chức Cloud Smart trong môi trường vận hành đa đám mây, và giúp khu vực này hiện thực hóa tiềm năng kinh tế và đổi mới sáng tạo của mình.