Điểm tin

Smart TV có thể bị chiếm quyền điều khiển dễ dàng bởi hacker

| Theo Zing

Chỉ cần sử dụng một bộ phát giá rẻ, các hacker có thể chiếm quyền điều khiển Smart TV của người dùng rồi từ đó truy cập trái phép các thiết bị điện tử khác trong nhà.