Điểm tin

[Infographics] Doanh số ngày Black Friday tăng mạnh tại Việt Nam

| Theo TTXVN

Tại Việt Nam, doanh số ngày Black Friday năm 2018 tăng 832% so với ngày bình thường.

[Infographics] Doanh số ngày Black Friday ở Việt Nam tăng đột biến