Điểm tin

Việc tìm kiếm nội dung trên Instagram trở nên dễ dàng hơn

| Theo TNO

Instagram đang thay đổi cách người dùng tìm kiếm các bài đăng trên nền tảng của hãng khi dịch vụ chia sẻ ảnh và video bắt đầu hiển thị nội dung có liên quan khi người dùng tìm kiếm các bài đăng bằng từ khóa.

Theo Neowin, trước bản cập nhật này, người dùng chỉ có thể tìm kiếm thẻ bắt đầu bằng # hoặc tên tài khoản. Đó là một nhược điểm lâu năm đã hạn chế cách người dùng khám phá nội dung trên Instagram vì nó sẽ không hiển thị ảnh hoặc video không chứa thẻ bắt đầu bằng # mà người dùng đang cố gắng tìm.

Với thay đổi mới nhất, người dùng có thể tìm kiếm nội dung phù hợp với từ khóa của mình bất kể nội dung đó có chứa thẻ bắt đầu bằng # có liên quan hay không. Thuật toán mới của Instagram xem xét các yếu tố khác nhau như thời điểm người dùng chia sẻ bài đăng, chú thích và ảnh hoặc video được hiển thị. Ngoài ra, dịch vụ dựa vào công nghệ máy học để hiển thị “nội dung chất lượng cao nhất phù hợp với mỗi người”.

Tuy nhiên, có một số hạn chế đối với loại nội dung người dùng có thể tìm thấy. Ví dụ: Instagram sẽ không cho phép người dùng tìm kiếm các cụm từ như “QAnon” hoặc nội dung liên quan đến các chính trị gia như Donald Trump hoặc Joe Biden. Tuy nhiên, người dùng vẫn có thể tìm kiếm tên hồ sơ của họ. Instagram lưu ý rằng công cụ tìm kiếm mới của họ chỉ giới hạn ở các chủ đề chung và từ khóa tuân theo nguyên tắc cộng đồng của dịch vụ.