Điểm tin

WhatsApp buộc người dùng chia sẻ dữ liệu với Facebook

| Theo TNO

Facebook đang gây thất vọng hơn cho người dùng vì chính sách mới bắt buộc người dùng WhatsApp chia sẻ dữ liệu.

Vào thời điểm mà mọi người trên khắp thế giới đã trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào các dịch vụ nhắn tin trực tuyến, Facebook lại đang bị xem xét kỹ lưỡng về các hoạt động bảo mật và độc quyền của mình thì gã khổng lồ mạng xã hội này đang thực hiện điều mà nhiều người coi là một động thái không có lợi cho chính nền tảng, đó là ngăn việc sử dụng của người dùng WhatsApp nếu họ không đồng ý để Facebook nắm giữ dữ liệu của họ.

WhatsApp đã thông báo về một sự thay đổi trong chính sách khiến họ đang quay lưng lại với quan điểm về việc tích hợp với Facebook là một tùy chọn không bắt buộc. Kể từ khi được gã khổng lồ truyền thông xã hội mua lại, WhatsApp cố gắng tạo cho mình hình tượng về một ứng dụng hoạt động ít nhiều có phần độc lập nhưng vẫn coi trọng và quan tâm đến quyền riêng tư của người dùng. Với chính sách mới nói trên thì hình tượng này có vẻ như đang bị bóp méo, mặc dù nó phù hợp với kế hoạch lớn của Facebook.

Người dùng đang được nhắc nhở việc đồng ý với chính sách bảo mật mới, về cơ bản nó sẽ chuyển giao một số dữ liệu WhatsApp của họ cho Facebook. Mặc dù người dùng có thể không đồng ý với chính sách này, nhưng nó chỉ mang tính tạm thời và chính sách sẽ có hiệu lực vào ngày 8/2 năm nay. Và người dùng WhatsApp sẽ có lựa chọn duy nhất là đồng ý hoặc ngừng sử dụng dịch vụ hoàn toàn.

Lý do cho sự thay đổi đó là dịch vụ được cải thiện và tích hợp với hệ thống và cơ sở hạ tầng của Facebook. Tuy nhiên, điều đó mang lại lợi ích khá nhiều cho Facebook so với người dùng WhatsApp.

Đây chỉ là thay đổi mới nhất trong những thay đổi lớn của Facebook nhằm mang đến sự tích hợp hơn nữa về các thuộc tính của mình vào các mạng xã hội và quảng cáo của mình. Ví dụ như các cuộc trò chuyện Messenger và Instagram được hợp nhất (hiện vẫn là tùy chọn) và yêu cầu tài khoản Facebook thậm chí phải sử dụng Oculus Quest 2.