Điểm tin

Maritime Bank thông qua kế hoạch chia cổ tức 5%

| Theo Nhipcaudautu.vn

Ngày 26/5, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông Maritime Bank đã thông qua mục tiêu năm 2017, tổng tài sản ngân hàng ở mức 106.640 tỷ đồng, tăng 15% so với 2016. Tổng vốn huy động tăng 17%, còn dư nợ tín dụng tăng 14%. 

Để đặt mục tiêu kinh doanh trong năm nay, Maritime Bank sẽ chú trọng đẩy mạnh hơn nữa mảng kinh doanh lõi với cho vay khách hàng cá nhân tăng 31%, cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng 90%, huy động khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng 34%, trong đó đảm bảo huy động trung và dài hạn chiếm 45% tổng huy động. Đồng thời, doanh thu từ phí sẽ tiếp tục được chú trọng với mục tiêu tăng 50% trong năm 2017.

Trong năm nay, ngân hàng cũng sẽ chú trọng đặc biệt đến công tác phát triển nhân sự với chi phí dành cho đào tạo nhân sự tăng gần 1,7 lần so với năm trước.

Tại Đại hội, các cổ đông đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức 5% cho năm 2017, đề xuất này sẽ được thực hiện khi được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Đại hội cũng đã chấp thuận đơn xin rút khỏi HĐQT của bà Dương Hồng Loan do lý do cá nhân, và như vậy Hội đồng quản trị Ngân hàng sẽ còn lại năm thành viên, việc bầu lại Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới sẽ được tiến hành theo quy định trong năm 2017.

Năm 2016 đã hoàn thành tốt hầu hết các mục tiêu đã đề ra. Trong đó tổng tài sản đạt 100% chỉ tiêu với 92.606 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế thu nhập tăng 3% so với kế hoạch, đạt 164 tỷ đồng; dư nợ tín dụng đạt 99% so với kế hoạch với 54.223 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng giảm nhẹ về quy mô, đạt 98% kế hoạch do đang được cấu trúc lại theo hướng tăng tính ổn định và bền vững thông qua việc tăng tỷ trọng tiền gửi huy động kỳ hạn từ 12 tháng trở lên và tăng tỷ trọng tiền gửi của khách hàng cá nhân. Nhờ đó huy động dân cư tăng 10,5%, nguồn vốn trung dài hạn chiếm tỷ trọng 47,3%, tăng 1,3% so với đầu năm. 

Số lượng khách hàng cũng đạt mức tăng trưởng cao với khách hàng cá nhân tăng 23%, đạt trên 1,5 triệu khách hàng; tỉ lệ khách hàng doanh nghiệp thường xuyên sử dụng dịch vụ Ngân hàng cũng tăng 200% so với 2015.

Dù tốc độ tăng trưởng tín dụng liên tục tăng qua các năm nhưng tỷ lệ nợ quá hạn luôn được Ngân hàng kiểm soát tốt. Tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp 2,17% tính tới cuối năm 2016. Hệ số an toàn vốn CAR đạt 23,59% tại thời điểm 31/12/2016, cao hơn rất nhiều so với mức quy định 9% của NHNN.