Điểm tin

DowDuPont hoàn tất việc sáp nhập

P.V |

DowDuPont là Công ty cổ phần mới được hình thành từ việc sáp nhập Công ty Hóa chất Dow ("Dow") và E.I. du Pont de Nemours & Company ("DuPont"). Từ nay, DowDuPont sẽ bắt đầu giao dịch trên sàn giao dịch Chứng khoán New York dưới mã cổ phiếu "DWDP".

DowDuPont ngày 1/9 cho biết, thương vụ sát nhập giữa Công ty Hóa chất Dow ("Dow") và E.I. du Pont de Nemours & Company ("DuPont") đã hoàn tất và có hiệu lực vào ngày 31/8/2017.

Tổ chức hợp nhất này hoạt động như một công ty cổ phần dưới tên gọi "DowDuPont" với ba bộ phận là Nông nghiệp, Khoa học Vật liệu và các Sản phẩm Chuyên biệt.

sáp nhập, mua bán sáp nhập, Dow, DowDuPont,

Căn cứ vào thỏa thuận sáp nhập, các cổ đông của  Dow đã nhận được tỷ lệ hoán đổi cố định là 1 cổ phiếu của DowDuPont cho mỗi cổ phiếu của Dow, và các cổ đông của DuPont đã nhận được tỷ lệ hoán đổi cố định là 1.282 cổ phiếu của DowDuPont cho mỗi cổ phiếu của DuPont.

Ông Andrew Liveris, Chủ tịch điều hành của DowDuPont, cho biết: "Quá trình sáp nhập chuyển đổi này và tiến tới tạo ra ba công ty niêm yết độc lập, hàng đầu trong ngành. Mặc dù di sản và sức mạnh tập thể của chúng tôi vô cùng ấn tượng nhưng giá trị đích thực của sự hợp nhất này nằm ở việc tạo ra ba công ty lớn sẽ định rõ thị trường và thúc đẩy tăng trưởng vì lợi ích của tất cả các bên liên quan. Các nhóm của chúng tôi đã làm việc trong hơn một năm qua về kế hoạch sáp nhập, và kể từ hôm nay - chúng tôi sẽ bắt tay vào việc triển khai ngay những kế hoạch này nhằm hoàn thành việc phân chia nhanh nhất có thể".

Hiện, Ban Giám đốc của DowDuPont bao gồm 16 thành viên - tám Giám đốc thuộc Ban lãnh đạo cũ của DuPont và tám Giám đốc thuộc Ban lãnh đạo của Dow trước đây. Hai Giám đốc cấp cao là: Jeffrey Fettig, trước đây từng là Giám đốc độc lập của Dow; và Alexander Cutler, trước đây từng là Giám đốc độc lập của DuPont. Liveris giữ vai trò Chủ tịch điều hành của Ban giám đốc và Breen cũng giữ vai trò Giám đốc điều hành trong Ban Giám đốc.

Ba Ủy ban Cố vấn đã được Ban lãnh đạo của DowDuPont thành lập, có đặc quyền giám sát chung việc thành lập các mảng Nông nghiệp, Khoa học Vật liệu (Dow) và Sản phẩm chuyên biệt nhằm chuẩn bị cho việc phân tách. Ngoài ra, mỗi Ủy ban Cố vấn sẽ xây dựng cơ cấu vốn theo các nguyên tắc hướng dẫn nêu trong Quy chế, đồng thời chỉ định giám đốc điều hành và đội ngũ lãnh đạo tương lai tương ứng cho các công ty mới.

Đại diện DowDuPont cho biết, qua việc hợp nhất các danh mục sản phẩm bổ trợ của Dow và DuPont, từ đó tạo nên các công ty dẫn đầu các ngành trong tương lai, DowDuPont hy vọng mang đến giá trị tối đa cho tất cả các bên liên quan.