Điểm tin

Thêm một đơn vị công bố sở hữu bản quyền AFF Cup 2018

| Theo LĐO

Sau VTV, Công ty cổ phần Giải pháp Truyền hình thế hệ mới - Next Media cũng công bố sở hữu bản quyền AFF Cup 2018 trên các hệ thống truyền hình trả tiền, OTT, mạng xã hội và trình chiếu công cộng...

Gói bản quyền mà Next Media mua từ Lagardere Sports bao gồm: Độc quyền và được phép phân phối lại cho các đơn vị thứ ba tại toàn bộ hệ thống trả tiền trên hạ tầng vệ tinh, cáp, IPTV (truyền hình trên internet), OTT (truyền hình di động), phát thanh, Internet, mạng xã hội, mạng di động và trình chiếu công cộng.

Do đó, Next Media cho biết, bất kỳ đơn vị hay doanh nghiệp nào tổ chức trình chiếu giải đấu tại các địa điểm công cộng đều cần phải liên hệ với họ để được cấp quyền. Hiện tại Next Media chưa công bố chi phí gói bản quyền này.

Như vậy Next Media là đơn vị thứ 2 sở hữu gói bản quyền AFF Cup 2018. Trước đó, VTV được cấp phép quyền sản xuất, khai thác, sử dụng độc quyền trên kênh Truyền hình Mặt đất miễn phí của VTV và tiếp phát nguyên vẹn tín hiệu kênh chương trình trên Cáp, Vệ tinh, IPTV, Internet và Di động (không bao gồm trên mạng xã hội). Tuy nhiên, VTV không được độc quyền khai thác tư liệu để sản xuất chương trình bên lề và tin tức cũng như không được quyền cấp lại quyền cho đơn vị thứ ba.