Điểm tin

Lợi nhuận trước thuế của BIDV đạt 8.800 tỷ đồng

| Theo The LEADER

Theo báo cáo của BIDV, năm 2017, tổng tài sản của ngân hàng đạt 1.176.000 tỷ đồng, tăng trưởng 16,7% so với 2016. Tổng nguồn vốn huy động đạt 1.106.517 tỷ đồng, tăng trưởng 17,9% so với 2016 và tổng dư nợ tín dụng và đầu tư đạt 1.136.778 tỷ đồng, tăng 18% so với 2016.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn hệ thống đạt 8.800 tỷ đồng, hoàn thành 113,5% kế hoạch đưa ra đầu năm.

Trong năm 2018, BIDV đặt kế hoạch tăng trưởng tín dụng tối đa 17% và tăng trưởng huy động vốn 17%.

Đến nay cả 4 ngân hàng thương mại nhà nước đều đã công bố lợi nhuận năm 2017. Vietcombank giữ vị trí dẫn đầu với con số kỷ lục 11.018 tỷ đồng, tăng 32,9% so với năm 2016.

Trong khi đó, Vietinbank đạt lợi nhuận trước thuế 9.206 tỷ đồng. Còn Agribank công bố lợi nhuận tăng trưởng 20% đạt 5.018 tỷ đồng.

Trong khối ngân hàng cổ phần, MB đã công bố lợi nhuận sau thuế đạt 4.294 tỷ đồng trong năm ngoái, tăng trưởng 44% so với lợi nhuận năm 2016. Trong năm 2017, ngân hàng này ghi nhận một khoản lợi nhuận 615 tỷ đồng từ viejc chuyển nhượng 49% cổ phần của công ty tài chính MB cho ngân hàng Shinsei Bank của Nhật Bản.

VIB cũng đã công bố lợi nhuận năm 2017 tăng gấp đôi năm 2016 lên mức 1.405 tỷ đồng. Ngân hàng này cho biết, tỷ trọng bán lẻ đã dịch chuyển từ 38% năm 2016 lên trên 50% năm 2017. Gần đây VIB liên tục phát hành trái phiếu để bổ sung nguồn vốn kinh doanh.