Điểm tin

 • Hội thoại theo dữ liệu - Công cụ mới mẻ trên phần mềm quản lý dành cho doanh nghiệp

  1 năm trước

  Hội thoại theo dữ liệu - Công cụ mới mẻ trên phần mềm quản lý dành cho doanh nghiệp

  CÔNG NGHỆ | Trao đổi thông tin giữa các nhân sự trong 1 doanh nghiệp là công việc chiếm tỷ lệ thời gian rất lớn trong giờ làm việc của đội ngũ nhân viên. Tuy nhiên việc lưu vết thông tin về các trao đổi để phục vụ cho các công việc sau này của doanh nghiệp không phải dễ dàng thực hiện được.
 • ERP-Life & GreenWeb: Công cụ giải quyết hoàn hảo kết nối ERP và Web

  1 năm trước

  ERP-Life & GreenWeb: Công cụ giải quyết hoàn hảo kết nối ERP và Web

  CÔNG NGHỆ | Trong quá trình phát triển, doanh nghiệp thường xuyên trang bị các phần mềm quản lý khác nhau nhưng chưa phải là phần mềm quản lý tổng thể. Điều này gây khó khăn cho việc kết nối và chia sẻ dữ liệu, quản trị thông tin phục vụ yêu cầu sản xuất – kinh doanh. Nắm bắt vấn đề này, Công ty CP Phần mềm Hiệu Quả Xanh (GREEN EFFECT) đã đưa ra những sản phẩm giúp giải “bài toán” khó cho doanh nghiệp.