Điểm tin

  • Ví Việt: Sản phẩm ngân hàng tiện dụng, an toàn và hiện đại

    11 tháng trước

    Ví Việt: Sản phẩm ngân hàng tiện dụng, an toàn và hiện đại

    CÔNG NGHỆ | Ví Việt hay còn gọi là Thẻ phi vật lý Ví Việt là sản phẩm của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, được Ngân hàng nhà nước cấp phép ngày 07/09/2016. Ví Việt đồng thời là cổng thanh toán điện tử, phương tiện thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt phục vụ cho mọi tầng lớp người dân.