Điểm tin

  • Tìm hiểu về Hiệp định TPP

    3 năm trước

    Tìm hiểu về Hiệp định TPP

    KINH DOANH | Dưới đây là 7 câu hỏi và trả lời về Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà trang The Star của Mỹ đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Barrack Obama vừa có bài phát biểu về Hiệp định này tại trụ sở hãng Nike ở tiểu bang Oregon.