Điểm tin

  • Doanh thu mảng dịch vụ của Apple đã

    9 tháng trước

    Doanh thu mảng dịch vụ của Apple đã "vượt mặt" Facebook

    Mạng Xã Hội | Thống kê mới đây nhất cho thấy, trong quý tài chính thứ 2 năm 2017, doanh thu mảng dịch vụ của Apple đã đạt mốc 7,27 tỷ USD, tăng từ 7,04 tỷ USD từ quý trước và “vượt xa” con số 5,98 tỷ USD trong cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu mảng dịch vụ của Apple có được là từ iTunes, iCloud, Apple Music, Apple Pay, Apple Care và App Stores,…