Điểm tin

  • AtemisCloud được cập nhật thêm tính năng Chatbot

    9 tháng trước

    AtemisCloud được cập nhật thêm tính năng Chatbot

    CÔNG NGHỆ | AtemisCloud đang nghiên cứu về Trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm đưa đến bạn một công cụ tuyệt vời đó là Chatbot - Nó thay thế các thao tác của con người, trực tiếp tương tác với tin nhắn mà khách hàng để lại, thực hiện các nhiệm vụ marketing và khả năng chăm sóc khách hàng trong tương lai.