Điểm tin

  • Thời điểm vàng để hiện đại hóa Không gian làm việc tại Châu Á

    8 tháng trước

    Thời điểm vàng để hiện đại hóa Không gian làm việc tại Châu Á

    CÔNG NGHỆ | “Đây là thời điểm tốt nhất, đây cũng là thời điểm đen tối nhất”. Đó là điều mà Charles Dickens nhìn nhận về cuộc Cách mạng Pháp. Thế điều gì xảy ra với cuộc cách mạng hiện nay: Cách mạng Công nghiệp 4.0? Nhịp Sống Số xin trích đăng chia sẻ của ông Ralph Haupter, Chủ tịch Microsoft, khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.