Điểm tin

  • DowDuPont hoàn tất việc sáp nhập

    9 tháng trước

    DowDuPont hoàn tất việc sáp nhập

    KINH DOANH | DowDuPont là Công ty cổ phần mới được hình thành từ việc sáp nhập Công ty Hóa chất Dow ("Dow") và E.I. du Pont de Nemours & Company ("DuPont"). Từ nay, DowDuPont sẽ bắt đầu giao dịch trên sàn giao dịch Chứng khoán New York dưới mã cổ phiếu "DWDP".