Điểm tin

  • LTE Broadcast mở ra những cơ hội kinh doanh mới cho các nhà mạng

    3 năm trước

    LTE Broadcast mở ra những cơ hội kinh doanh mới cho các nhà mạng

    CÔNG NGHỆ | Tiềm năng của Internet và sự đổi mới, cùng với sự tiến bộ nhanh chóng công nghệ di động, đã phá vỡ sự thống trị của truyền hình như một nền tảng truyền thông đa phương tiện. Cụ thể hơn, với sự ra đời của smartphone và mạng 4G tốc độ cao, khái niệm về truyền hình di động đã trở thành hiện thực.