Điểm tin

  • Anh xem xét đánh thuế mạng xã hội

    9 tháng trước

    Anh xem xét đánh thuế mạng xã hội

    Mạng Xã Hội | Ngày 11/10, Chính phủ Anh đã đề xuất việc đánh thuế các trang mạng xã hội và các nhà cung cấp mạng Internet để hỗ trợ cho chiến dịch bảo vệ an ninh mạng của nước này.