Điểm tin

  • Ví điện tử MoMo

    4 năm trước

    Ví điện tử MoMo "liên thông" với tài khoản VPBank

    CÔNG NGHỆ | Khách hàng của VPBank đã có thể kết nối với Ví điện tử MoMo để có thêm kênh Nạp/Rút, Chuyển nhận tiền. Cùng đó là cơ hội tiếp cận kênh thanh toán di động (mobile payment) với gần 100 dịch vụ của các nhà cung cấp dịch vụ lớn đang có ở Việt Nam một cách dễ dàng thuận tiện qua ứng dụng MoMo.