Điểm tin

  • “Ôn cố tri tân” cùng thị trường Internet Việt Nam

    1 năm trước

    “Ôn cố tri tân” cùng thị trường Internet Việt Nam

    CÔNG NGHỆ | Sau 20 năm kết nối, Internet đã làm thay đổi sâu sắc mọi lĩnh vực, đời sống ở Việt Nam, từ kinh tế - xã hội, đến an ninh - quốc phòng, cho đến giáo dục – đào tạo, giải trí, giao thông – vận tải… Vậy 20 năm tới sẽ ra sao? Thị trường Internet Việt Nam cần những gì để tiếp tục phát triển một cách mạnh mẽ, theo kịp xu thế công nghệ của thế giới?