Điểm tin

  • Sao Khuê 2018: 13 đề cử thuộc

    8 tháng trước

    Sao Khuê 2018: 13 đề cử thuộc "sản phẩm công nghệ 4.0"

    CÔNG NGHỆ | 2018 là năm thứ 15 chương trình bình chọn Danh hiệu Sao Khuê được tổ chức, đánh dấu một bước phát triển mới của ngành phần mềm, dịch vụ CNTT Việt Nam. Chương trình năm nay được chính thức phát động từ tháng 1/2018 và tiếp tục nhận được sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông.