Điểm tin

  • Microsoft sắp có smartphone 3 màn hình?

    5 tháng trước

    Microsoft sắp có smartphone 3 màn hình?

    CÔNG NGHỆ | Bằng sáng chế mới được công bố gần đây cho thấy Microsft đang có ý tưởng thiết kế một thiết bị dạng gập có đến ba màn hình, gồm hai màn hình chính và một màn hình phụ nằm ở vị trí đặc biệt.