Điểm tin

  • IMIS - Công cụ hỗ trợ đắc lực cho quản lý đầu tư xây dựng của EVN

    6 tháng trước

    IMIS - Công cụ hỗ trợ đắc lực cho quản lý đầu tư xây dựng của EVN

    CÔNG NGHỆ | Tháng 4/2018, phần mềm Quản lý đầu tư xây dựng - Investment Management Information System (IMIS) của Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) – trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã góp mặt vào danh sách 73 sản phẩm xuất sắc nhận Danh hiệu Sao Khuê 2018 cho lĩnh vực Phần mềm Sản phẩm, Dịch vụ và Giải pháp Quản lý doanh nghiệp.