Điểm tin

  • Natcom được cấp phép băng tần 4G vàng

    8 tháng trước

    Natcom được cấp phép băng tần 4G vàng

    CÔNG NGHỆ | Đầu tháng 8 vừa qua Natcom cũng vừa được Haiti cấp “tần số vàng” 1.700 Mhz để cung cấp dịch vụ 4G. Được coi như tần số “vàng”, vì theo tính toán của các chuyên gia, tần số này có tỷ lệ hỗ trợ thiết bị đầu cuối của Natcom cao nhất tại Haiti với 86%.