Điểm tin

  • Malaysia đầu tư mạnh vào lĩnh vực eSports

    9 tháng trước

    Malaysia đầu tư mạnh vào lĩnh vực eSports

    CÔNG NGHỆ | Khi thế giới sắp chuyển sang mạng 5G, Malaysia không muốn bị bỏ lại phía sau. Trong kế hoạch của mình, chính phủ sẽ chi 21,6 tỉ USD để phát triển hệ sinh thái 5G cho quốc gia, trong đó đầu tư mạnh vào lĩnh vực eSports - nền công nghiệp điện tử tỉ đô đang bùng nổ tại khu vực Đông Nam Á.