Điểm tin

  • Viettel Post sẽ xã hội hóa hoạt động giao nhận trong năm 2020

    2 tháng trước

    Viettel Post sẽ xã hội hóa hoạt động giao nhận trong năm 2020

    KINH DOANH | Với định hướng giữ vững vị trí top đầu về logistics, cùng với đề xuất xây dựng hạ tầng bưu chính dùng chung giữa các doanh nghiệp chuyển phát, Tổng công ty CP Bưu chính Viettel cũng dự kiến sẽ xã hội hóa hoạt động giao nhận hàng hóa bằng xe tải.