Điểm tin

  • Ứng dụng eTax trên điện thoại di động

    6 tháng trước

    Ứng dụng eTax trên điện thoại di động

    CÔNG NGHỆ | Ngày 20/10, Tổng cục Thuế giới thiệu ứng dụng eTax phiên bản 1.0 trên nền tảng thiết bị di động. Đây là bước chuyển mạnh mẽ của ngành Thuế trong việc đẩy mạnh hiện đại hóa, chuyển đổi số và dần thân thiện hơn với người dùng.