Điểm tin

  • Calo Metaverse giới thiệu phiên bản Trial NFTs

    3 tháng trước

    Calo Metaverse giới thiệu phiên bản Trial NFTs

    CÔNG NGHỆ | Calo Metaverse là ứng dụng xây dựng "Moving Lifestyle" kết hợp các yếu tố blockchain và Game-Fi không nằm ngoài mục tiêu giúp cộng đồng phát triển thói quen vận động thể chất và nâng cao sức khoẻ của bản thân.