Điểm tin

  • Dâu Tây Hàn Quốc chính thức được nhập khẩu vào Việt Nam

    2 năm trước

    Dâu Tây Hàn Quốc chính thức được nhập khẩu vào Việt Nam

    Đồng tiền khôn | Ngày 13/12, Trung tâm aT Hà Nội, thuộc Tổng cục Nông Thủy sản và Thực Phẩm Hàn Quốc (Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation - trực thuộc Bộ Nông Nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc) đã chính thức giới thiệu sản phẩm dâu tây Hàn Quốc nhân sự kiện sản phẩm này chính thức được nhập khẩu vào Việt Nam. Đây là sự kiện nằm trong các hoạt động thúc đẩy thương mại giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc.