Điểm tin

  • Tại sao khách hàng vẫn chưa hưởng ứng ý tưởng “Ví di động” (Phần 1)

    5 năm trước

    Tại sao khách hàng vẫn chưa hưởng ứng ý tưởng “Ví di động” (Phần 1)

    Xu hướng | Điện thoại thông minh trở thành thứ không thể tách rời với không ít người tiêu dùng ở thời điểm hiện tại. Điện thoại thông minh kiêm máy nghe nhạc, kiêm đồng hồ báo thức, kiêm máy chơi game, thiết bị điều hướng, kiêm luôn cả TV loại mini di động. Song, điện thoại thông minh kiêm ví điện tử lại là chuyện khác, một chuyện không dễ dàng.